print      disclaimer
    home     zorg in het rvt     wonen in het rvt     waarden     serviceflats  
zorg op maat   sociale dienst   verpleegkunde - verzorging   kinesitherapie   logopedie   ergotherapie   animatie  
laatste nieuws :
Verpleegkunde en verzorging 

Rekening houdend met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de rusthuisbewoner variëert onze zorg van het stimuleren van de zelfzorg tot de totale zorg van de passieve bewoner.

 Zo zijn sommige bewoners nog in staat om zichzelf te wassen onder begeleiding. Het doel van onze zorg is dan het stimuleren van deze resterende mogelijkheden tot zelfzorg.
 Bij andere bewoners moeten de professionele zorgverleners meer zorg overnemen omdat de lichamelijke of geestelijke mogelijkheden beperkter geworden zijn.
 Bij zwaarzorgbehoevende of passieve bewoners is onze zorg gericht op het behoud of het verhogen van het comfort.

De verpleegkundigen en verzorgenden staan in voor de hygiënische verzorging, maaltijdzorg, incontinentiezorg,...
Verpleegkundigen voeren bijkomend verpleegtechnische handelingen uit en coördineren de continuïteit van de hulpverlening verleend door interne en externe hulpverleners.

Elk team van verpleegkundigen en verzorgenden wordt geleid door de afdelingsverantwoordelijke. Zij is voor de familie een belangrijk aanspreekpunt. Bij vragen over de zorg van een bewoner kunnen familieleden zich tot haar wenden.

De verantwoordelijke bewonerszorg staat samen met de afdelingsverantwoordelijken onder meer in voor de werkorganisatie, begeleiding van het personeel en de samenwerking tussen de verschillende hulpverleners, ...

VZW Sint-Monica - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel.: 059 55 11 00 - fax: 059 70 10 82
website door www.MijnWoonZorgCentrum.be