print      disclaimer
    home     zorg in het rvt     wonen in het rvt     waarden     serviceflats  
zorg op maat   sociale dienst   verpleegkunde - verzorging   kinesitherapie   logopedie   ergotherapie   animatie  
laatste nieuws :
Zorg op maat

Rekening houdend met zijn wensen, mogelijkheden en beperkingen, varieert onze zorg van het stimuleren van de zelfzorg tot de totale zorg voor de zwaarzorgbehoevende bewoner.

 Zo zijn sommige bewoners nog in staat om zichzelf te wassen onder begeleiding. Het doel van onze zorg is dan het stimuleren van deze resterende mogelijkheden tot zelfzorg.

 Bij andere bewoners moeten de professionele zorgverleners meer zorg overnemen omdat de lichamelijke of geestelijke mogelijkheden beperkter geworden zijn.

 Bij zwaarzorgbehoevende bewoners is onze zorg gericht op comfortzorg: het behoud of het verhogen van het comfort door het voorkomen of behandelen van de nadelige effecten van passiviteit.

 We streven naar een optimale kwaliteit van leven tot in de laatste levensfase voor de bewoner en zijn naasten. Door middel van palliatieve zorg beogen we een sereen afscheid en een waardig sterven.

VZW Sint-Monica - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel.: 059 55 11 00 - fax: 059 70 10 82
website door www.MijnWoonZorgCentrum.be