print      disclaimer
    home     zorg in het rvt     wonen in het rvt     waarden     serviceflats  
historiek   VZW Sint-Monica: vandaag   opdrachtsverklaring  
laatste nieuws :
VZW Sint-Monica: historiek

De vzw Sint-Monica is opgericht door de Congregatie van de Zwartzusters van Bethel te Brugge.
Deze zustergemeenschap werd opgericht in 1361. De zusters waren toen reeds actief in de thuisverzorging van zieken, voornamelijk pestlijders en slachtoffers van andere epidemische ziekten.

De Zwartzusters van Bethel-Brugge zijn in 1856 van Brugge naar Oostende gekomen om cholerazieken te verzorgen. Vanaf toen zijn ze in Oostende gebleven, waar zij een religieus leven combineerden met een inzet voor de zieke medemens. 

Na de sluiting van de materniteit Sint-Monica aan de Soldatenberg, startten de Zwartzusters de ouderenwerking van de vzw Sint-Monica in 1981. In navolging van zijn stichters, richt de vzw zich tot op vandaag naar de meest zorgbehoevenden onder de ouderen.
Om die opdracht te kunnen waarmaken, is de vzw Sint-Monica te Oostende sindsdien uitgegroeid tot een ouderenzorgvoorziening met het beheer over een rust- en verzorgingstehuizen en een serviceflatcomplex.

 het rust- en verzorgingstehuis Sint-Monica

 het serviceflatcomplex Stijn

VZW Sint-Monica - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel.: 059 55 11 00 - fax: 059 70 10 82
website door www.MijnWoonZorgCentrum.be