print      disclaimer
    home     zorg in het rvt     wonen in het rvt     waarden     serviceflats  
keuzevrijheid   privacy   zingeving   openheid   samen met familie   dagprijs  
laatste nieuws :
Keuzevrijheid

Misschien heeft u al gehoord over het kwaliteitsdecreet voor de ouderenzorg. De term keuzevrijheid is sindsdien niet uit de lucht. En soms bestaan er wat misverstanden over dit begrip.

Voor alle duidelijkheid:
Onder keuzevrijheid verstaan wij NIET de absolute vrijheid van het individu. Zo kan men bijvoorbeeld keuzevrijheid niet inroepen als recht om steeds zijn tv tot diep in de nacht luid te laten spelen tot ongenoegen van de medebewoners.

Wat is keuzevrijheid WEL ?
Wat wij binnen de vzw Sint-Monica met keuzevrijheid bedoelen is het creëren en benutten van mogelijkheden die wonen en zorg op maat van het individu mogelijk maken met respect voor het gemeenschapsleven. 

De individuele vraag - bv. 's avonds laat naar tv kijken - is het uitgangspunt van onderhandeling. Rekening houdend met de wensen, mogelijkheden en beperkingen van de bewoner en zijn familie, medebewoners en de instelling wordt elke vraag naar zorg en wonen op maat besproken. Om op het voorbeeld terug te komen: er kan afgesproken worden dat de bewoner zo lang als hij wil naar tv kijkt, mits het gebruik van een hoofdtelefoon.  

 Op die manier is goede zorg “afgestemde of onderhandelde zorg”: het resultaat van een gecontinueerde dialoog tussen de bewoner, zijn omgeving en de instelling met zijn zorgverleners. 

 

VZW Sint-Monica - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel.: 059 55 11 00 - fax: 059 70 10 82
website door www.MijnWoonZorgCentrum.be