print      disclaimer
    home     zorg in het rvt     wonen in het rvt     waarden     serviceflats  
keuzevrijheid   privacy   zingeving   openheid   samen met familie   dagprijs  
laatste nieuws :
Openheid 

opendeur
 Het sociaal netwerk van de oudere krimpt in. Met onze open deur voor bezoek, plaatselijke verenigingen, scholen, 
ons intergenerationeel project, onze uitgebreide vrijwilligers-werking, wandelingen, uitstappen, ... willen we de relaties en sociale behoeften van onze rvt-bewoners ondersteunen. 

 Wij vinden dat we als instelling ook de maatschappelijke opdracht hebben om bij te dragen tot positieve beeldvorming over ouderen en het leven en werken in een ouderenvoorziening. Met deze opendeurwerking willen we hieraan werken. Ook onze actieve stagewerking draagt hiertoe bij.

open communicatie
 inspraak via de bewonersraad
Zowel voor de serviceflats als voor beide rusthuizen is een afzonderlijke bewonersraad samengesteld. De bewonersraad biedt de mogelijkheid tot inspraak en kan advies uitbrengen, hetzij op eigen initiatief hetzij op vraag van de directie, over alle aangelegenheden die de algemene werking betreffen.

Deze raad vergadert 4 maal per jaar. Elke resident of bewoner is welkom op de bewonersraad. 

 Er zit me iets dwars ....
Ongetwijfeld hebben bewoners of residenten en hun familie veel vragen. Het verblijf in de flat of in het rvt verloopt niet zoals men had verwacht. Zorg voor mensen is en blijft mensenwerk. Onvolkomenheden zijn niet uit te sluiten.
In onze vzw vinden wij communicatie hierover belangrijk:

        Bent u tevreden, zeg het aan anderen  
           bent u ontevreden, zeg het aan ons,  
           dan kunnen we samen naar een oplossing zoeken.
  


VZW Sint-Monica - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel.: 059 55 11 00 - fax: 059 70 10 82
website door www.MijnWoonZorgCentrum.be