print      disclaimer
    home     zorg in het rvt     wonen in het rvt     waarden     serviceflats  
keuzevrijheid   privacy   zingeving   openheid   samen met familie   dagprijs  
laatste nieuws :
Privacy

 Respect voor het privé-leven
Privacy heeft te maken met respect voor het privé-leven van de bewoner. De bewoner dient een ruimte te hebben waar hij zich thuis mag voelen, waar hij ongestoord kan vertoeven. Enkele voorbeelden:
 - medewerkers kloppen aan vóór ze de kamer betreden.
 - post op naam van de bewoner wordt vanzelfsprekend niet door het   personeel geopend, tenzij erom wordt gevraagd.
 - de bewoner kan kiezen voor een telefoontoestel op de kamer waardoor hij ongestoord kan bellen.
- tenzij de bewoner het anders wil, wordt het bezoek door de huisarts
van de bewoner niet door derden bijgewoond.
- de bewoner kiest hoe hij wil worden aangesproken.

 Beroepsgeheim
Privacy heeft ook te maken met het respecteren van het beroepsgeheim. Tijdens de hulpverlening dienen wij heel wat persoonlijke gegevens te vragen en bij te houden. Vanzelfsprekend garanderen wij ook hier privacy.
Alle gegevens, zowel medische, familiale als financiële die onze medewerkers vernemen uit hoofde van hun beroep, vallen onder het beroepsgeheim. Zij worden behandeld volgens de wet op de privacy en volgens de normen van discretie en fatsoen.

 Deze website
Wij willen hier uitdrukkelijk vermelden dat gefotografeerde bewoners om toestemming voor het gebruik van hun foto werd gevraagd.

 

VZW Sint-Monica - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel.: 059 55 11 00 - fax: 059 70 10 82
website door www.MijnWoonZorgCentrum.be