print      disclaimer
    home     zorg in het rvt     wonen in het rvt     waarden     serviceflats  
keuzevrijheid   privacy   zingeving   openheid   samen met familie   dagprijs  
laatste nieuws :
Samen met familie

Voor de meeste familieleden van een serviceflatresident, en zeker van een rusthuisbewoner, geldt dat zij zich gedurende een hele periode vóór het verblijf bekommerd hebben om de zorg en ondersteuning van hun ouder wordend familielid.  
Opname in het ouderenzorgvoorziening brengt voor de familie verlichting in het takenpakket,  maar hoeft in niets af te doen van de familie-betrokkenheid. 

Wij zien de familie als partner in zorg en wonen.

 Onze medewerkers bieden steeds een luisterend oor of proberen een antwoord te vinden op de vele vragen.
 We streven overleg met de familie na in situaties waarin woon- of zorgkeuzes moeten worden gemaakt. 
 In het rusthuis kunnen familieleden die dit wensen actief participeren aan het zorggebeuren.
 Ons rusthuis probeert via tal van initiatieven om de familiale of vriendschappelijke banden te bestendigen: 
samen tafelen, aandacht voor verjaardagen, huwelijksverjaardagen, deelname aan animatieve activiteiten,.... 
VZW Sint-Monica - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel.: 059 55 11 00 - fax: 059 70 10 82
website door www.MijnWoonZorgCentrum.be