print      disclaimer
    home     zorg in het rvt     wonen in het rvt     waarden     serviceflats  
keuzevrijheid   privacy   zingeving   openheid   samen met familie   dagprijs  
laatste nieuws :
Zingeving

 levensbeschouwing 
Wij zijn een christelijk geïnspireerde instelling maar staan open voor iedereen. Ieders filosofische, politieke of godsdienstige opvatting wordt gerespecteerd.
Wij besteden vanuit onze bezieldheid veel aandacht aan de kerkelijke feestdagen en gebeurtenissen. In onze instelling bestaat de mogelijkheid om de eucharistieviering bij te wonen, op zaterdag voor de residenten van de serviceflats, op zondag voor de rvt-bewoners. De rvt-bewoner kan de Heilige Communie ook op de kamer ontvangen.

Als men een andere godsdienst of overtuiging aanhangt, is men steeds vrij om zijn geestelijke begeleider of raadsman te ontvangen. 

 zinvolle tijdsbesteding
De rvt-bewoner en zijn familie zijn welkom op de vele activiteiten die door het team van animatie en ergotherapie georganiseerd worden. De activiteiten van het rusthuis worden maandelijks aangekondigd in het huiskrantje "Open Horizon". Ook de serviceflatresident is op meerdere activiteiten uitgenodigd zoals optredens, concert, toneel en kerstmarkt.

Inspraak bij de activiteiten kan steeds via de bewonersraad.

Het rusthuis is blij dan het een beroep kan doen op vrijwilligers die de bewoners begeleiden bij allerlei activiteiten, wandelingen en uitstappen. Ook verenigingen zoals de bond van gepensioneerden zijn welkom wanneer ze willen meewerken aan ontspanningsinitiatieven binnen het rusthuis of als ze de bewoners bij hun activiteit willen betrekken.

VZW Sint-Monica - Ooievaarslaan 3 - 8400 Oostende - tel.: 059 55 11 00 - fax: 059 70 10 82
website door www.MijnWoonZorgCentrum.be