Onze waarden - VZW Sint Monica Oostende

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Onze waarden

Bij ons werken / stage lopen
VZW Sint Monica wil voor zijn medewerkers een aangename werkplaats zijn, waar medewerkers hun werk, als onderdeel van hun leven, als zinvol ervaren.  
Sociale innovatie is dan ook een sleutelbegrip binnen de organisatie. Wat dit betekent komt uitgebreid aan bod in onderstaand filmpje.De VZW verbindt zich ertoe optimale randvoorwaarden te scheppen om de medewerkers in staat te stellen deskundige hulpverlening te bieden in een continu veranderend zorgklimaat.
Belangrijke aspecten die hier toe bijdrage zijn:
“ … een open, wederzijdse communicatie tussen directie en personeel enerzijds en personeelsleden onderling anderzijds.”
“Er is aandacht om het positieve te benoemen en samen te zoeken naar voortdurende verbetering […] Medewerkers dienen elkaar collegiaal te ondersteunen en bij te sturen in hun professionele handelen.”
“Ieder draagt bij tot de goede werksfeer.”
“De medewerker zet zich in voor het verwezenlijken van zijn persoonlijke en professionele groei.”
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu