Dienstverlening in de groepen van assistentiewoningen - VZW Sint Monica Oostende

Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Dienstverlening in de groepen van assistentiewoningen

Zorgaanbod en dienstverlening

'Een assistentiewoning biedt aangepaste huisvesting
in een beschermde woonomgeving met facultatieve dienstverlening.'

De keuze om naar een assistentiewoning te verhuizen wordt vaak gemaakt op het ogenblik dat:
                                                     • de eigen woning te groot of onaangepast wordt
                                                     • men zich niet meer veilig of op zijn gemak voelt

Wie voor een assistentiewoning opteert heeft geen continue verzorging of permanent toezicht nodig. Er kan echter wel een beroep gedaan worden op de 24 op 24 uur permanentie, die wordt aangeboden vanuit het woonzorgcentrum.

'In de groep van assistentiewoningen worden aan autonoom wonende ouderen
veilige huisvesting en een aantal bijkomende diensten verleend.'


Dienstverlening in de groepen  van assistentiewoningen  

Tot het standaardpakket van de dienstverlening in de groepen van assistentiewoningen behoren:
• opnameadvies en bemiddeling bij de verhuis
• huisvesting
• oproepsysteem naar de woonassistent of de verpleegafdelingen van het woonzorgcentrum, waardoor    er een continue verpleegkundige permanentie door personeel van het woonzorgcentrum is.
• crisiszorg door gekwalificeerd personeel, in geval van een noodsituatie (bv. arts opbellen, eventueel    ziekenhuisopname regelen, verhoogd toezicht voorzien, toedienen van passende medicatie, …).
• aansluitend op crisiszorg, kan de vzw tijdelijk aangepaste overbruggingszorg voorzien. Hierbij wordt    de bewoner geholpen bij het organiseren van overgangszorg tot de toestand stabiliseert. Dit gebeurt    meestal na een te korte ziekenhuisopname maar met vooruitzicht tot voldoende zelfredzaamheid.    Overbruggingszorg wordt aangeboden tot wanneer de bewoner, zijn vertrouwenspersoon, of een    andere vertegenwoordiger, in overleg een keuze heeft gemaakt voor een structurele oplossing. De    overbruggingszorg kan worden voorzien in een andere voorziening van vzw Sint-Monica of in een    derde voorziening. Indien medische of andere redenen een verhuis noodzakelijk maken, zal de vzw    ondersteuning bieden in het zoeken naar de aangepaste dienstverlening of voorziening.

Er zijn ook een aantal facultatieve diensten waarvan men naar wens gebruik kan maken, zoals:
• advies bij het invullen van sociale en administratieve formaliteiten
• bemiddeling met de thuiszorgdiensten
• inspraakgelegenheid via de gebruikersraad
• deelname aan bepaalde animatieactiviteiten
• advies van deskundig personeel bij het kiezen en hanteren van hulpmiddelen om de zelfstandigheid te    behouden of bij het aanpassen van de woonomstandigheden aan de gewijzigde gezondheidstoestand
• maaltijden
• gebruik van de wasruimte (wasmachine en droogkast)
• kapsalon
• kinesitherapie, …

Sommige van deze diensten zijn in de dagprijs inbegrepen. Voor andere diensten wordt een billijke vergoeding aangerekend.
                       prijslijst Groep van Assistentiewoning Ambrozijn


Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu